placeholder 960

Avatar

นายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซค์
Link หน่วยงานอื่นๆ

Cinque Terre
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน


นายกิตติธัช เทพหัสดิน ณ อยุธยา
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน


รายชื่อบุคลากรฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

ชื่อ - นามสกุลตำแหน่ง
1 นายชัชวาล ยืนยาว เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
2 นายอดิศักดิ์ สุริยะเย็น นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
3 นายก้องเกียรติ แดนสามสวน นายช่างชลประทาน
4 นายณัฐพล วงศ์แสนชัย นายช่างชลประทาน
5 นางพานี อินทร์ศวร พนักงานพิมพ์ ส.3
6 นายอนุชา มารังกูร พนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2

Link หน่วยงานส่วนกรม

ราคาน้ำมัน
สายด่วนกรมชลประทาน


Cinque Terre


รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน


คลิกที่นี่